HOME  |  Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De directie of Raad van Bestuur van de SGR-groep wordt gevormd door de volgende twee personen:

Dhr. H. C. Kamsteeg algemeen directeur

Aandachtsgebieden zorg (gehandicaptenzorg, revalidatie en orthopedische werkplaats), algemene zaken, organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

Dhr. A. J. G. Rossen, RA, financieel directeur

Aandachtsgebieden, financiën, beheer en ICT