HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Onze expertise  |  Gedragsdeskundigen

Gedragsdeskundigen

Het team van gedragsdeskundigen bestaat uit drie orthopedagogen, een gezondheidszorgpsycholoog en een assistent gedragsdeskundige. Hun taken bestaan primair uit het ondersteunen van opvoeders bij vraagstukken over de ontwikkeling en het gedrag van cliënten. Deze ondersteuning wordt gerealiseerd door middel van diagnostiek, begeleiding, behandeling, training, onderzoek en advies. Tevens worden de gedragsdeskundigen betrokken bij diverse projecten op het gebied van beleidsvorming en kwaliteitsverbetering binnen de sector.