HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Hulp thuis

Hulp thuis

Bij deze vorm van hulpverlening, ook wel ambulante zorg genoemd, hoeven de cliënt en zijn/haar verzorgers niet naar een zorginstelling toe om te worden geholpen. Een medewerker van de SPD gaat naar de plek waar de cliënt en diens verzorgers zich bevinden. Zo kunt u bij uw thuis of op een andere door u gewenste plek ondersteuning krijgen in de opvoeding en de manier waarop u het beste met uw kind of familielid met een beperking kunt omgaan. Deze hulpverlening verloopt conform een daarvoor opgesteld ambulant hulpverleningsplan.