HOME  |  REVALIDATIECENTRUM  |  Revalideren  |  Klinische revalidatie

Klinische revalidatie

Revalidatie kan in een poliklinische of klinische setting plaatsvinden. De revalidatiearts bepaalt samen met u welke setting het meest geschikt is, afhankelijk van uw situatie. Uw ziekte of ongeluk kan ook gevolgen met zich meebrengen voor uw huisgenoten of familieleden. Daarom hechten wij er veel belang aan dat zij ook betrokken worden bij het revalidatieproces. Klinische Revalidatie betekent revalidatie waarbij u een periode in het Revalidatiecentrum zult verblijven.

Voorgaand aan de opname
In het ziekenhuis maakt u kennis met de revalidatiearts die u van de nodige informatie voorziet. Uw partner, familieleden of begeleider(s) worden uitgenodigd voor een rondleiding en een informatief gesprek op de verpleegafdeling van ons centrum. 

De dag van de opname
Op de dag van de opname meldt u zich bij de receptie. U wordt begeleid naar de verpleegafdeling waar u wordt opgevangen door een medewerker van de verpleegafdeling. Die leidt u rond op de afdeling, laat u uw kamer zien en legt uit hoe alles werkt in de kliniek. Dan volgt een gesprek met de revalidatiearts en een lichamelijk onderzoek, om een behandelplan uit te stippelen. In de loop van de eerste week zult u kennismaken met de overige medewerkers die uw behandelingen zullen verzorgen.