HOME  |  REVALIDATIECENTRUM  |  Over ons  |  Onze Organisatie

Onze Organisatie

Missie

Als revalidatiecentrum bieden wij algemene revalidatiezorg van hoogstaand niveau bestaande uit multidisciplinaire behandeling en begeleiding aan zowel volwassenen als kinderen. Deze is gericht op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met lichamelijk letsel of een functionele beperking. Het doel is (re)integratie van de cliënt in de samenleving op basis van diens wensen en mogelijkheden. In al ons werk laten wij ons leiden door het statement: Revalideren bij Revalidatiecentrum Curaçao: “Samen werken wij aan uw herstel”.

Visie

De missie krijgt invulling door het aanbieden van revalidatiezorg die als volgt wordt beschreven:

  1. Het revalidatiecentrum biedt een breed scala van behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die gerekend worden tot de algemene revalidatie waaronder ook hart- en longrevalidatie. Het centrum richt zich aldus niet op de hooggespecialiseerde revalidatie zoals brandwondenrevalidatie.
  2.  ‘Evidenced based’ principes, zorgprogramma’s en protocollen vormen het uitgangspunt van iedere behandeling.
  3. Cliënten dragen zelf – op basis van een eigen verantwoordelijkheid – actief bij aan hun herstel en worden hiertoe ook gestimuleerd door de medewerkers van het revalidatiecentrum. Het behandelplan wordt altijd opgesteld in nauw overleg met de cliënt - en/of diens belangenbehartiger - die zijn revalidatiedoelen meebepaalt.
  4. Tertiaire preventieve zorg is een onderdeel van het totaalpakket aan revalidatiezorg.
  5. Er is sprake van een goede afstemming met het ziekenhuis, de verpleeghuiszorg en de thuiszorg waardoor de cliënt minimale last ervaart van organisatorische scheidingen.
  6. De organisatie kenmerkt zich door een transparante en constructieve houding naar zorgverzekeraar(s) en andere partijen waarmee wordt samengewerkt en vormt hierdoor voor anderen een betrouwbare samenwerkingspartner.
  7. De revalidatiezorg wordt verleend vanuit een goed geoutilleerd revalidatiecentrum dat qua huisvesting voldoet aan de eisen van de moderne tijd.
  8. Door de beschikbare deskundigheid is het revalidatiecentrum in staat revalidatiezorg op een hoogstaand niveau aan te bieden.
  9. De tevredenheid van zowel de cliënt als die van de verwijzers over de zorg- en dienstverlening van het revalidatiecentrum is hoog.

Kernwaarden

Waarde Omschrijving
Samenwerking Met en voor elkaar onze doelen bereiken, zowel binnen het team als samen met de cliënt.
Kennis Weten wat je doet, dat ook goed en zelfs beter willen doen en bereid zijn ook anderen hierin te steunen.
Betrouwbaarheid Op basis van openheid en eerlijkheid doen wat anderen van je mogen verwachten.

Het personeel

Er werken 39 personen bij het Revalidatiecentrum Curaçao. De medewerkers zijn geschoold op het gebied van revalidatiegeneeskunde, verpleegkunde, ziekenverzorging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, (neuro-) psychologie, maatschappelijk werk en op medisch secretarieel gebied.

Het team biedt een breed scala van behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die gerekend worden tot de algemene revalidatie. Onderstaand kan u het organogram van de organisatie bezichtigen.